Hospice Djursland søger en sygeplejerske - 32t/ugen fra 1. juni 2023

Drømmer du om tid til omsorg for patienter og pårørende? Drømmer du om gode muligheder for at få ny viden og faglig udvikling? Drømmer du om at udfordre dig selv i et udviklende og inspirerende tværfagligt miljø? - Så er det NU tiden er til at gå efter den drøm. Vi søger nemlig en ny kollega på hospice.

Som sygeplejerske på Hospice Djursland har du tid til at se det enkelte menneske og planlægge plejen og behandlingen ud fra patientens ønsker og behov. Du har mulighed for at lære den enkelte patient og deres familie godt at kende, således at I sammen kan beslutte, hvad der giver hverdagen værdi.

Hospice Djursland har plads til 15 patienter og vi har til formål at yde en tværfaglig, palliativ specialistindsats på et højt fagligt niveau til mennesker med uhelbredelig sygdom og komplekse palliative problemstillinger. Også omsorg, støtte og vejledning til de pårørende, både under indlæggelsen og i efterforløbet er en del af vores tilbud.

 

Vi tilbyder
Et godt og meningsfuld job. En spændende arbejdsplads i et innovativt og udviklende miljø, hvor psykologisk tryghed, tværfagligt samarbejde, rummelighed, og nærvær er nogle af nøgleordene. Vi har fokus på og prioriterer højt et godt og sundt arbejdsmiljø, gode kollegaer, kollegial sparring og supervision. 
Dit introduktionsforløb bliver skræddersyet til dig, og vi tager hensyn til din faglige baggrund, dine erfaringer og din viden inden for sygeplejefaget. Der er afsat tid til, at du får en god introduktion til Hospice Djursland og din funktion, som sygeplejerske. Vi ønsker på den måde at sikre, at du finder dig godt tilrette som sygeplejerske hos os.

 

Ønskede kvalifikationer

 • Vi forventer, at du er veluddannet og fagligt dygtig
 • Du er lyttende og reflekterende samt kreativ og fleksibel i den daglige opgaveløsning
 • Du er tålmodig og har lyst til at arbejde med familiedynamikker
 • Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner og evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer
 • Styrke i kommunikation og dokumentation

Arbejdstid
Du skal forvente at arbejde i skiftende vagter, primært i dag- og aftenvagt, men også nogle nattevagter. Vi arbejder ca. hver 3. weekend, og der er 8 og 12 timers vagter i weekenderne. I ferieperioderne er der behov for fleksibilitet i forhold til planlægningen.

 

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

 

Ansøgning
Ansøgningen sendes elektronisk.

 

Ansøgningsfristen er torsdag den 20. april 2023 kl. 12.00, og samtaler forventes at blive afholdt tirsdag den 25.april 2023 mellem kl. 9.00 og 13.00.


Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til afdelingsleder Helle Dalby på telefon 7841 3404.

 

Der gøres opmærksom på, at Hospice Djursland er en røgfri arbejdsplads.

Funkrionsbeskrivelse for sygeplejersker på Hospice Djursland

Ansættelsessted: Hospice Djursland

Organisatorisk placering: Reference til souschef

Ansættelsesform: Overenskomstansættelse svarende til Regionens aftaler med Dansk Sygeplejeråd

Uddannelseskrav:

 • Uddannelse/autorisation som sygeplejerske
 • Bred klinisk erfaring
 • Evt. relevant efteruddannelse

Kliniske funktioner
Sygeplejersken er ansvarlig for:

 • At arbejde ud fra Hospice Djurslands overordnede målsætning, ide og værdigrundlag.
 • At udføre arbejdet i overensstemmelse med de fastlagte og til stadighed ajourførte retningslinier for den palliative omsorg, pleje og behandling.
 • At yde palliativ omsorg og pleje med indlevelse, omhu og respekt for den enkelte patients fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov og ønsker.
 • At yde hjælp og støtte til de pårørende, samt være opmærksom på og have respekt for den enkelte families værdinormer og traditioner.
 • At kunne observere, reflektere over og udføre kvalificeret sygeplejehandlinger.
 • At indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med de forskellige faggrupper, hvor der udvises respekt og interesse for den enkeltes viden og erfaring – til gavn for udviklingen og koordineringen af den palliative indsats hos den enkelte patient og dennes pårørende.
 • At udarbejde patientjournal/-rapport for den enkelte patient med henblik på at sikre kontinuitet i dokumentation for den kliniske palliative omsorg, pleje og behandling.
 • At udvise omhu og samvittighedsfuldhed i arbejdet i henhold til lov om sygeplejersker og under ansvar efter borgerlig straffelov.

Undervisende/vejledende opgaver
Sygeplejersken er ansvarlig for:

 • At indgå i undervisende og vejledende opgaver i forhold til patienten og dennes pårørende.
 • At medvirke til udarbejdelse og gennemførelse af introduktionsprogram for nyansatte.
 • At deltage aktivt i den kliniske uddannelse af evt. kommende elever/studerende eller andre.
 • At medvirke til at udarbejde og gennemføre undervisning for kollegaer og for de fagpersoner, der frekventerer hospice med henblik på uddannelse.
 • At ajourføre egen uddannelse således, at sygeplejersken til enhver tid er ajour med de krav, som stillingen indebærer.
 • Aktivt at deltage i interne arbejdsgrupper inden for forskellige fagområder.

Administrative/koordinerende funktioner
Sygeplejersken er ansvarlig for:

 • At sikre patientens rettigheder overholdes.
 • At deltage aktivt i tilrettelæggelse og afvikling af personalemøder og faglige udviklingsmøder.
 • At medvirke til den bedst mulige drift og kvalitet under hensyntagen til personalemæssige og økonomiske ressourcer.
 • At bidrage med indhold til Hospice Djurslands årsskrift.
 • At arbejde aktivt for et godt samarbejde med alle som er tilknyttet Hospice Djursland - personalet, de frivillige, bestyrelsen og Støtteforeningen Hospice Djursland.

Udviklende funktioner
Sygeplejersken er ansvarlig for:

 • At udnytte de muligheder i hverdagen, der medvirker til den personlige og faglige udvikling inkl. fagligvejledning/supervision og deltagelse i klinisk tværfaglige interessegrupper.
 • At deltage med engagement og åbenhed i udviklingssamtaler for medarbejdere.
 • At deltage i udviklingsaktiviteter/-projekter med henblik på en målrettet kvalitetsudvikling inden for den palliative indsats.