Hospice Djurslands ledelse

Bestyrelsen forestår sammen med hospicelederen ledelsen af Hospice Djursland. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af hospicets aktiviteter og skal sikre, at det ledes i overensstemmelse med vedtægterne og driftsaftalen med Region Midtjylland.

Den daglige ledelse på Hospice Djursland varetages af hospiceleder Elin Høymark og afdelingsleder Helle Dalby.
En af de meget vigtige opgaver, de som ledere har, er hele tiden at sikre, at der er sammenhæng mellem de mål, der er for organisationen Hospice Djursland, og de mål, den enkelte medarbejder har for sin funktion.
Opleves der en sammenhæng, giver det rum for, at den enkelte medarbejder oplever det meningsgivende at beskæftige sig med det, de gør, og at der hver dag er arbejdsglæde - arbejdsliv er nemlig også levet liv.

Vores vision for ledelsen er, at sikre en effektiv organisation. Vi har organiseret sygeplejen på hospice i teams. Det betyder, at patienterne og de pårørende vil blive mødt af få sygeplejersker.
En vigtig opgave for sygeplejerskerne er at få et indblik i den enkelte patients livssituation og de problemer, patienten har på grund af alvorlig sygdom. Det giver mulighed for at tilrettelægge en pleje og omsorg af høj kvalitet til lige præcis den enkelte patient og dennes familie.

 

På Hospice Djursland er det den enkelte medarbejders opgave at lede sig selv og planlægge sit arbejde inden for den tid, der er til rådighed. Det er ikke primært ledelses opgave at styre og kontrollere medarbejderne - opgaven er at skabe rammer for fællesskaberne – både "de små og det store". Ledelsens opgave er at skabe overblik, give retning og forenkle den altid tilstedeværende kompleksitet.

Ledelsen prioriterer dialog, medindflydelse og samarbejde. Vi er altid åbne for en "god snak" med mulighed for udveksling af synspunkter, og vi er altid åbne for en dybere samtale, hvor mere eksistentielle problemområder er udgangspunktet.
Synlighed, tilstedeværelse, tilgængelighed og nærvær er en væsentlig del af vores ledelsesparadigme.

Når vi vores mål for ledelse, er vi ikke i tvivl om, at medarbejderne når målene for deres funktion - som er at skabe lindring for den alvorligt syge og dennes familie i den tid, de er her på Hospice Djursland.

Elin Høymark

Hospiceleder
Direkte tlf: 7841 3403

Send email

 

Rikke Steentoft Munch

Afdelingsleder
Direkte tlf: 7841 3404

Send email