Kunsten på hospice

Det er en ambition på Hospice Djursland at fastholde et højt kunstnerisk niveau i såvel den umiddelbare indsats for udsmykning som i den daglige drift. Dette sker i den overbevisning, at det dels vil øge kvaliteten af opholdet på hospice for såvel patienter som pårørende og dels vil øge arbejdsglæden hos de ansatte. En aktiv kunstpolitik er derfor en del af personalepolitikken.

Kunstudvalget

Hospice Djursland er så heldig at have et aktivt og vidende kunstudvalg af frivillige. Kunstudvalget har været med fra starten, hvor det i første omgang arbejdede med idéoplægget og senere kontakt til lokale kunstnere med henblik på indsamling af malerier til ophængning i patientstuer og gangarealer samt fællesrum.

Udvalget yder en stor indsats for blandt andet at sikre fællesarealerne en fast udsmykning i harmoni med såvel hus som funktion, ligesom de skiftende udstillinger af kunst rundt omkring i huset.

Kunstbiblioteket

Hospice Djursland råder over et Kunstbibliotek med et større antal malerier og andre værker, der opbevares på stedet. Der er mulighed for at vælge kunst fra Kunstbibliotekets samling til ophængning på patientstuen.

Nogle af værkerne stilles til rådighed af kunstnerne med mulighed for salg. 

 

Læs om kunsten på hospice

Hospice Djursland har også udgivet en bog om kunsten på Hospice Djursland.

Læs mere om bogen: Kunsten på Hospice her