Sundhedsfaglige medarbejdere

Læger

Den medicinske symptombehandling varetages af en overlæge ansat i Enhed for lindrende behandling på Regionshospitalet Randers og tilknyttet Hospice Djursland.

Lægens opgave er at varetage undersøgelse, diagnostik, behandling og evaluering af behandlingen.

Lægen deltager i den tværfaglige indsats over for patient og familie med samtaler og rådgivning.

Der er lægebesøg hos den enkelte patient efter behov og ønske. Lægen vil være at træffe flere gange om ugen med varierende mødetider.

Uden for normal arbejdstid varetages lægedækningen af en vagtlægeordning med speciallæger i palliation.

Torsten Theil Konishi

Overlæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

Anne Mette Nørrelykke

Hospiceansvarlig overlæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

undefined

Martin Steiner

Overlæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne på Hospice Djursland har alle erfaring med sig fra mange forskellige specialer og områder.

De varetager den daglige pleje, behandling og omsorg. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for sygeplejen samt et tæt samarbejde med patienten og de pårørende, således at den bedst mulige lindring kan opnås.

Patienten bliver tilknyttet et af de fire teams, som sygeplejerskerne er organiseret i.

Det indebærer, at man i hverdagen er i kontakt med en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker, der i samarbejde har ansvar for at planlægge, udføre og løbende vurdere pleje og behandling.

Sygeplejersker

undefined

Britta Lund

undefined

Birthe Moos

Irene Kaysen

Lisbeth Kjær

Marianne Rahbek

Natasja Kjaersgaard

Mette Work Jespersen

Sally Jørgensen

Maud Kramhøft

Trine Sidenius

Mette Bolvig Sørensen

Birgitte Jensen

Helen Larsen Bro

Susanne Kirial

Bitten Bondo

Helle Fisker

Lotte Jensen

undefined

Vibeke Trillingsgaard

undefined

Hannelise Tøttrup Kristensen

undefined

Lea Hansen

undefined

Nanna Juul

undefined

Dorthe Nass

undefined

Helena Ilsøe

undefined

Trine Winther Lundbergh

undefined

Tekst

undefined

          Kristina Klausen

undefined

Peter Vilain Stübe

undefined

Amanda Munk Nielsen

Udviklingssygeplejerske

Hanne Mørkenborg Bové

Udviklingssygeplejerske

tlf: 7841 3402

Send email

For at fremme et udviklingsorienteret miljø er der på Hospice Djursland ansat en udviklingssygeplejerske. Hun medvirker til at initiere palliativ fagudvikling og publicere artikler. Hun styrker desuden den palliative indsats i samarbejde med andre instanser, nationalt og internationalt.

Find mere information om udviklingsprojekter på Hospice Djursland her