Spring over navigation

Sundhedsfaglige medarbejdere

Læger

Den medicinske symptombehandling varetages af en overlæge ansat i Enhed for lindrende behandling på Regionshospitalet Randers og tilknyttet Hospice Djursland.

Lægens opgave er at varetage undersøgelse, diagnostik, behandling og evaluering af behandlingen.

Lægen deltager i den tværfaglige indsats over for patient og familie med samtaler og rådgivning.

Der er lægebesøg hos den enkelte patient efter behov og ønske. Lægen vil være at træffe flere gange om ugen med varierende mødetider.

Uden for normal arbejdstid varetages lægedækningen af en vagtlægeordning med speciallæger i palliation.

Pernille Lysgaard

Overlæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

Anne Mette Nørrelykke

Overlæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

Torsten Theil Konishi

Afdelingslæge

Direkte Tlf: 7841 3407

Send mail

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne på Hospice Djursland har alle erfaring med sig fra mange forskellige specialer og områder.

De varetager den daglige pleje, behandling og omsorg. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for sygeplejen samt et tæt samarbejde med patienten og de pårørende, således at den bedst mulige lindring kan opnås.

Patienten bliver tilknyttet et af de fire teams, som sygeplejerskerne er organiseret i.

Det indebærer, at man i hverdagen er i kontakt med en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker, der i samarbejde har ansvar for at planlægge, udføre og løbende vurdere pleje og behandling.

Sygeplejersker i Team A

Birgit Kjeldahl

Birgitte Mogensen

Irene Kaysen

Marie Skov Madsen

Mette Gammelgaard

Tina Sørensen

Mette Work Jespersen

Sygeplejersker i Team B

Birgitte Jensen

Birthe Moos

Mette Lybech

Lotte Ahlers

Signe Lauridsen

Britta Lund

Trine Horup Jalk

Lene Børglum

Sygeplejersker i Team C

Iben Lund

Mariann Grann

Marianne Rahbek

Maud Kramhøft

Rita Bødker

Mette Bolvig Sørensen

Sally Jørgensen

Marlene Meldhede

Sygeplejersker i Team D

Bettina Bøttern

Lotte Jensen

Stinne Grundahl

Helen Larsen Bro

Susanne Kirial

Helle Fisker

Trine Sidenius

Udviklingssygeplejerske

Hanne Mørkenborg Bové

Udviklingssygeplejerske

tlf: 7841 3402

Send email

For at fremme et udviklingsorienteret miljø er der på Hospice Djursland ansat en udviklingssygeplejerske. Hun medvirker til at initiere palliativ fagudvikling og publicerer artikler. Hun styrker desuden den palliative indsats i samarbejde med andre instanser, nationalt og internationalt.

Find mere information om udviklingsprojekter på Hospice Djursland her