Header:

Selvhjælpsgruppe

Hvert halvår inviteres efterlevende til at deltage i en selvhjælpsgruppe.

Da det fra halvår til halvår er forskelligt, hvilken målgruppe der har det største behov for at få tilbuddet, vil ikke alle efterlevende modtage en invitation. Eksempler på forskellige målgrupper kan være: enker, enkemænd og efterlevende voksne børn.

Modtager man en invitation, er det en god ide at overveje, om man vil have gavn af at være i en gruppe, og om man føler sig istand til at bidrage i en gruppesammenhæng. For som det ligger i ordet selvhjælp, skal gruppen være i stand til at kunne hjælpe sig selv og de andre i gruppen et skridt videre i livet som efterlevende.

I begyndelsen får gruppen hjælp af gruppeledere fra Hospice Djursland; sygeplejersker, som superviseres af psykologen på Hospice Djursland.

Modtager man ikke en invitation eller er man ikke interesseret i at deltage i denne form for gruppe, er det vigtigt at være opmærksom på den hjælp, der er mulighed for at hente i egne netværk, i eventuelle sorgtilbud andre steder, i kirkesammenhænge eller hos privatpraktiserende psykologer.

Find pjece om Selvhjælpsgrupperne her

Her kan du tilmelde dig, hvis du har modtaget en invitation til selvhjælpsgruppe enten på mail eller pr. post:

sæt kryds
Felter markeret med stjerne skal udfyldes
hCaptcha

Donationer

Hospice Djurslands Informationsfolder

Vores informationsfolder giver dig kort og præcis information om Hospice Djursland og de tilbud og muligheder, vi giver patienter og pårørende.

Du kan få vores folder i receptionen på Hospice Djursland

eller

Download folderen her (PDF)

Hospice Djursland gør en forskel for patienter og pårørende, hvor hverdagen er præget af livsbegrænsende eller livstruende sygdom. Vi vil gerne hermed sige stor TAK til alle, der støtter os - både i det store og i det små.

Donationer til Hospice Djursland er godkendt efter Ligningslovens §8a, hvorfor Hospice Djursland er frataget fra at betale boafgift af arv mv., og gavegiver kan fradrage det samlede ydede gavebeløb, der ikke overstiger kr. 17.700,00 (2023).

 

 Se sponsorater og donationer her

Hvad bruges donationerne til?

Som udgangspunkt anvendes donationerne til trivsel og glæde for patienter, pårørende, medarbejdere og de frivillige, men de kan også anvendes til gennemførsel af forskellige projekter, som fremmer den lindrende indsats på Hospice Djursland.

Såfremt man ønsker, at donationen skal bruges til et specielt formål og/eller at donationen skal fremgå af oversigten over støtte og gaver på Hospice Djurslands hjemmeside, bedes man meddele os dette.

Donation i forbindelse med bisættelse/begravelse

Hvis man som pårørende ønsker, at familie og venner betænker Hospice Djursland med et pengebeløb i stedet for blomster ved begravelse/bisættelse, bedes man kontakte os på tlf. 7841 3400 for at få udleveret et særligt kontonummer.

Denne konto benyttes udelukkende til dette brug.

Kontoen opgøres endeligt nogen tid efter begravelsen, hvorefter man vil modtage information om navne på gavegivere og beløb.

Sådan vises donationerne på vores hjemmeside

Virksomheder: donationen vil fremgå på vores hjemmeside samt evt. formål donationen er skænket til, medmindre andet meddeles.

Privatpersoner: donation og navn vil kun fremgå af vores hjemmeside, hvis det ønskes - giv os venligst besked om dette.

Indsamlinger: hvis man gerne vil lave en indsamling eksempelvis i stedet for blomster til en begravelse, hvor man ønsker familie og venner betænker Strandbakkehuset, bedes man kontakte os for at få udleveret et særskilt kontonummer.

Hospice Djursland

2 spaltet uden overskrift:

2 spaltet med overskrift (3-column stacking):

Overskrift

Et ophold på Hospice Djursland skal bidrage til at gøre den sidste tid til en leveværdig tid.

Hospice Djursland er for mennesker med livstruende sygdom i den afsluttende del af livet. Mennesker der i den sidste tid har behov for den lindrende behandling og omsorg, som vores tværfaglige medarbejderstab kan tilbyde.

Den lindrende indsats tilpasses individuelt og tilrettelægges i nært samarbejde med den syge og eventuelle pårørende.

Divider (sammenlagte sider):

Ledige stillinger

Hospice Djursland søger en sygeplejerske 32 timer/uge

Hospice Djursland søger en sygeplejerske 32 timer/uge
Er du en erfaren sygeplejerske, og har du evt. erfaring med at arbejde med uhelbredeligt syge og deres pårørende, eller har du blot lyst til at tilegne dig erfaring med at arbejde i det palliative felt med fokus på tværfaglighed - så har du muligheden nu.

Hospice Djursland søger en sygeplejerske 32 timer/uge

Hospice Djursland søger en sygeplejerske 32 timer/uge
Er du en erfaren sygeplejerske, og har du evt. erfaring med at arbejde med uhelbredeligt syge og deres pårørende, eller har du blot lyst til at tilegne dig erfaring med at arbejde i det palliative felt med fokus på tværfaglighed - så har du muligheden nu.

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger. 

Tilmelding til måltider

Tilmelding skal sendes senest kl. 10.00 den pågældende dag i hverdagene.
- For weekend og helligdage dog senest fredag kl. 12.00.

FROKOST

1 gæst
2 gæster
3 gæster
Alle felter udfyldes
hCaptcha

AFTENSMAD

1 gæst
2 gæster
3 gæster
Alle felter udfyldes
hCaptcha