Den lindrende indsats

S-tilgangen

Formålet med den lindrende indsats er at skabe nogle rammer og etablere nogle støttefunktioner, således at patienten og de pårørende oplever at blive set som det menneske, man er, med egne tanker og valg, og at man oplever livet som leveværdigt på trods af svære vilkår.

Metoden, vi anvender på Hospice Djursland, hedder S-tilgangen, det vil sige, at vi tager afsæt i patientens subjektive opfattelse og oplevelse af kvalitet i livet og synliggør dette gennem patientens samlede S-status:

  • Symptomlindring
  • Selvbillede
  • Selvbestemmelse
  • Sociale relationer
  • Sammenhæng / mening
  • Strategier / Samtykke 

Hos mennesker, der står foran livets afslutning, har det betydning for livskvalitet at opretholde eller styrke ét til flere af de seks dimensioner.

S-tilgangen er på Hospice Djursland blevet en integreret del af daglig praksis i alle faglige sammenhænge omkring den enkelte patient.
Skulle det lykkes at patienten kommer i en stabil og symptomfri fase, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale.

Mere info

Find litteratur her

Læs om baggrunden for S-tilgangen her

Se og DOWNLOAD poster her

Send email til udviklingssygeplejerske Hanne Mørkenborg Bové, hvis du vil have tilsendt lommeformat om S-tilgangen, eller find den på Region Midtjyllands hjemmeside ved at klikke her.