Spring over navigation

Hospice Djurslands organisation

Hospice Djursland er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland.
Hospice Djursland har egen bestyrelse, som sammen med hospices ledelse sikrer en sund organisation, som:

  • leverer en faglig kvalitet, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav om hospicedrift
  • er robust og til enhver tid i stand til at omstille sig i takt med de skiftende krav og forventninger, samfundet har til et hospice
  • har opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet

Hospice Djursland indgår i et tæt samarbejde med Enhed for Lindrende Behandling (tidligere: Det Palliative Team) ved Regionshospitalet Randers i relation til lægedækningen på Hospice Djursland.

Læs mere om Enhed for Lindrende Behandling på Regionshospitalets hjemmeside