Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for at rekruttere, videreudvikle og fastholde det korps af frivillige, som er knyttet til Hospice Djursland.

I det daglige koordinerer hun den frivillige indsats på hospice, udarbejder vagtplaner og fungerer som bindeled mellem de frivillige og de professionelle. De frivilliges motivation og behov for støtte afdækkes løbende, og frivilligkoordinatoren sikrer supervision, introduktion og undervisning af de frivillige.

Desuden tager koordinatoren initiativ til sociale arrangementer for de frivillige, månedlige fællesmøder, netværksarrangementer og arrangementer, som tiltrækker folk udefra.

I samarbejde med Støtteforeningen søger koordinatoren også fonde, som er med til at finansiere den frivillige indsats og er med til at dokumentere den frivillige indsats.

Læs mere om de frivilliges arbejde her

Charlotte Heide
Koordinator for de frivillige

Tlf: 7841 3405

Mob: 2422 1344

Send email