Vision & Værdier

Hospice Djursland - mere end et hospice

Vision 2020

Bag visionen 'Hospice Djursland - mere end et hospice' er følgende intentioner:

Vi ønsker at:

  • fastholde de 15 sengepladser på Hospice Djursland
  • etablere et udkørende hospiceteam
  • etablere et dagtilbud – 'daghospice'
  • være en eftertragtet uddannelsesinstitution, samt en institution som hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet
  • udbygge samarbejdet med de omkringliggende kommuner
  • udbrede ideen om Compassionate communities og fortsat medvirke til at udbygge muligheden for empowerment og compassionate communities
  • udbygge vores samarbejde med universiteter og andre relevante institutioner med henblik på at deltage i udvikling og forskning inden for det palliative område. Vores vision er også, at Hospice Djursland selv udvikler projekter og nyskabende palliative tilbud til glæde for patienter og pårørende.


Læs en uddybning af intentionerne ved at klikke her (PDF)

Mission

Vi tilbyder tværfaglig, kvalificeret og medfølende lindring og omsorg af højeste kvalitet til mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Vi udbreder viden om tværfaglig, kvalificeret og medfølende lindring og omsorg af højeste kvalitet til mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende ved at arbejde gennem vores faglige fællesskaber og alment i befolkningen.

Vi bidrager til, at alle mennesker med livstruende sygdom mødes med et hospicefilosofisk tankesæt.

Vi udvikler, uddanner og indgår i forskning inden for lindring og omsorg til mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er fundamentet for den specialiserede, tværfaglige og lindrende indsats, der tilbydes både patienter og pårørende på Hospice Djursland.

På Hospice Djursland arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret på at lindre de symptomer og andre udfordringer, man som patient kan have på grund af livstruende sygdom. Vi tilbyder en fælles indsats med respekt for patientens livsstil, normer og opfattelse af, hvad der giver livskvalitet for både den enkelte patient og de pårørende.

Formålet er at skabe rammer og støttefunktioner, så patienten og de pårørende oplever at blive set som det menneske, man er, med egne værdier og valg, og at man oplever livet som leveværdigt på trods af svære vilkår.

I vores arbejde møder vi den enkelte med en særlig tilgang, som hedder S-tilgangen - læs mere om S-tilgangen her.

Vi arbejder ud fra vores grundlæggende værdier, der alle knytter sig til hospicefilosofien:

Faglighed – opmærksomhed – rummelighed

Værdigrundlaget er fundamentet for den specialiserede, tværfaglige og lindrende indsats, der tilbydes både patienter og pårørende på Hospice Djursland.

Vores mål er, at disse værdier er synlige i patientens og de pårørendes hverdag i mødet med de forskellige faggrupper og den tværfaglige specialistindsats, der tilbydes på Hospice Djursland.

Vores mål er også, at den enkelte medarbejder oplever, at værdierne er styrende for de mål, som organisationen styrer mod, således at Hospice Djursland er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere med mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig inden for den specialiserede palliative indsats.

Hospice Djursland, september 2019