Projekt om det tværfaglige samarbejde

I løbet af 2013 og 2014 udførte Hospice Djursland et tværfagligt udviklingsprojekt. Projektet som sådan er afsluttet og evalueret, men vi arbejder fortsat med at implementere og udvikle tiltag, der understøtter det tværfaglige samarbejde på Hospice Djursland.

Baggrunden for projektet udsprang af en evaluering, vi gennemførte, af de fire teams, der er etableret i sygeplejen, og en temadag, hvor vi havde valgt at arbejde med de værdier, vi har for vores fælles faglige indsats på Hospice Djursland. Det blev her igennem tydeligt for os, at vi ikke var enige om, hvad tværfaglighed egentlig betyder, og hvordan tværfagligt samarbejde ser ud i hverdagen.


Formålet med projektet var at:

  • At styrke den tværfaglige indsats overfor patienterne, dvs. Større opmærksomhed på at inddrage relevante faggrupper i alle patientforløb
  • At styrke gensidig forståelse for såvel individuelle fagpersoners – som faggruppers særlige ressourcer og forskellighed
  • At udvikle eksisterende møde – og samarbejdsrelationer, samt afprøve nye former
  • At udvikle metoder til at arbejde mere bevidst med tværfaglig læring, fx at styrke tværfaglig kommunikation gennem kritisk refleksion og gensidig feed back.
  • At styrke og forankre den tværfaglige udvikling i hverdagen på Hospice Djursland.

Igennem projektet arbejdede vi med at definere tværfaglighed og flerfaglighed på Hospice Djursland og med at sikre det tværfaglige samarbejde gennem nye procedurer og fora.
Vi havde et fælles ønske om at skabe et arbejdsfællesskab, som kan bidrage med høj faglig kvalitet og sammenhæng i de patient- og familieforløb, vi har på Hospice Djursland.

Vi havde et ønske om at skabe mere fokus på den tværfaglige indsats for bedre at udnytte alle de kompetencer, der er i den samlede medarbejdergruppe, og vi ønskede ikke mindst gennem et tværfagligt samarbejde at blive klogere på, hvorledes tværfagligt samarbejde kan udfolde sig i praksis på et hospice og medvirke til et godt fælles arbejdsmiljø.

Der blev arbejdet med at styrke tværfagligheden i hverdagen gennem møder og andre organisatoriske ændringer med særligt fokus på kulturforståelse, organisering/ledelse og kommunikation/facilitering af tværfaglige processer.
Projektet viste, at det er nødvendigt at have en fælles tværfaglig retning, men også at kunne revurdere faglige rutiner og få øje på forskelle i faggruppernes kompetencer og sprog.
Fokus på de gode historier og kritisk refleksion, der udfordrer sædvaner, er nødvendigt for at sikre en fortsat kulturel og organisatorisk forankret tværfaglighed.

Det har været et stort arbejde, og ikke mindst en lærerig og spændende proces. Vi har opnået meget og har fortsat meget at arbejde på.
Man kan med rette spørge: ”Har vores fokus på det tværfaglige samarbejde gjort en forskel for patienterne og de pårørende?” Et svært spørgsmål at svare på, og alligevel så vil vi vove at svare: ”Ja, det har det!”
Vi oplever selv, at fælles tværfaglige retning har givet en tydelighed, et overblik og en ro, som kommer patienten og de pårørende til glæde og gavn. Så vi fortsætter derfor i den retning.

Projektet er beskrevet i fagbladet Sygeplejersken 11/2015.

DOWNLOAD artiklen her (PDF)