Hospice Djurslands rammer

Arkitektur

Beskrivelse af bygningen

Selve bygningen er formet som en cirkelbue, der udnytter grundens enestående beliggenhed tæt ved Følle Bund. Overordnet er der lagt vægt på, at hospicet kan fremtræde hjemligt og ikke som et hospital eller andre institutioner. Alle patientstuer og opholdsarealer har udgang til terrasser og udsigt mod syd over Følle Bund.

Bygningen er lys og åben med gårdhaver og mange opholdsmuligheder med afvekslende dagslysindfald, som skaber en tæt samhørighed med vejrlig og årstider. I direkte forbindelse med bygningen er der anlagt sansehave med stisystem, der er præpareret, så kørestole og patientsenge kan komme rundt i haven.

Hospicebygningen, som har et bygningsareal på ca. 2750 m2, indeholder mange muligheder og funktioner. Patientstuerne og opholdsarealerne, der er kernen i hospicet, giver fine muligheder for både privatliv og fællesskab, og for at familie og pårørende kan være til stede.

Blandt opholdsrummene kan nævnes køkken/alrum, musikstue, bibliotek og reflektionsrum. Huset rummer selvsagt også plads til pleje, palliativ behandling, køkken, administration, gæsteværelser osv.

Hospice Djursland er åbent mod omverdenen, og der er plads til, at de mange frivillige kan være en del af hospicets hverdag, ligesom der er plads til afholdelse af møder, foredrag og andre arrangementer.

Åbenheden kommer også til udtryk på den måde, at de fysiske rammer er udformet således, at tværorganisatorisk samarbejde og vidensdeling kan foregå ubesværet. Hospice Djursland lever i en moderne og meget smuk og funktionel bygning, som skaber rammen omkring den vigtige hospiceopgave.

Det Gode Hospice

Hospice Djursland er det første projekt, som tager afsæt i programmet for Det Gode Hospice i Danmark, og er dermed et helt særligt projekt.

Programmet for Det Gode Hospice i Danmark er et modelprogram, der er udviklet på initiativ af Realdania i et samarbejde med Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og forskellige palliative organisationer.

Hospice Djursland betragtes således af Realdania som et demonstrationsprojekt.
Et projekt, der på den gode måde kan inspirere andre kommende hospiceprojekter ved at vise, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med de gode intentioner, som hospicefilosofien bygger på.

Beliggenhed

Hospice Djursland har i sin tilblivelse lagt stor vægt på, at husets aktiviteter skal ske i en både smuk og funktionel bygning beliggende på en grund, der er i tæt tilknytning til den omgivende natur. Dette lykkedes med valget af byggeprojektet fra C.F. Møllers Tegnestue, støtten fra Realdania Fonden samt valget af naturgrunden i Rønde.

Grunden på 9 hektar ligger i udkanten af Rønde by og blev i sin tid valgt på grund af den smukke beliggenhed, størrelse, centrale placering og de gode trafikforbindelser. Den er beliggende imellem Strandvejen mod syd og et mindre industriområde mod nord. Som nabo mod øst er udlagt og delvist udbygget nyt boligområde. Mod syd afgrænses grunden af Strandvejen.

Der er fri udsigt til Følle Bund.

Imod vest afgrænses hospicegrunden af en mindre skov (remise), hvor en mindre skovsø er blevet fritlagt, og hvor der er anlagt stisystem.

Fra rundkørsel i grundens nordøstlige hjørne er der adgangsvej til huset, og denne vej er samtidig adgang til P-Pladser, som sammen med et plantebælte danner en buffer imod industriområdet.

Via Strandvejen er der adgang til stisystemer, som giver adgang til rekreative strandområder, skovområder og til byen, hvor afstanden til centrum er under 500 m.

Afstand til Hovedgaden – Århusvej med holdepladser for busser til Ebeltoft (havn) Grenå, Randers, Tirstrup lufthavn og Århus er ca. 200 m.

"Et landskab med betydning for livet"

Artikel publiceret i landskabsarkitekternes magasin LANDSKAB (7: 2014)
- af Lasse Vilstrup Palm, arkitekt MAA, afdelingsleder C.F. Møller Landskab.


Download artiklen her...

Tilblivelse

På basis af en ihærdig, vedholdende og enestående frivillig indsats siden 1999, lykkedes det Støtteforeningen Hospice Djursland i december 2004 at få det daværende Århus Amtsråd til at gå ind for projektet om et hospice på Djursland med placering i Rønde.

Også kommunerne på Djursland bakkede op om projektet og var enige i placeringen af hospicet.

 

I foråret 2005 blev to selvejende institutioner dannet:

  1. Den Selvejende Institution Hospice Djursland
  2. Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland 

Ligeledes i foråret 2005 blev en driftsoverenskomst med daværende Århus Amt indgået og grunden købt.

I april 2013 blev der lavet en ny driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Denne erstatter den tidligere driftsoverenskomst fra 2005.

Download dokumenter nedenfor

Vinderprojektet

Efter en licitation i juni 2006 besluttede bedømmelsesudvalget at vælge projektet fra konsortiet bestående af entreprenørfirmaet C.C. Contractor a/s, arkitektfirmaet C.F. Møller A/S og ingeniørfirmaet COWI A/S.

Opførelsen af bygningen startede efter sommeren 2006, og huset stod klar til indvielse i november 2007, hvor Hospice Djursland også tog imod de første patienter.

Fra drøm til virkelighed

En film om Hospice Djurslands tilblivelse - som institution og som bygning

Produceret med støtte fra Realdania og Støtteforeningen Hospice Djursland.

Logo

I den store tilblivelsesproces var Hospice Djurslands logo noget af det første, der faldt på plads. I 2001 udskrev Foreningen Hospice på Djursland en logo-konkurrence.

Blandt mange flotte forslag vandt Helene Røberg, Grafisk Assistance, Ebeltoft.

 

Helene Røberg beskriver selv symbolikken i logoet således:

"Logoet kan ses som en blomst, hvor bladene symboliserer omsorg.
Farverne symboliserer landskabet på Djursland - hav, natur og en nedgående sol.
Farverne symboliserer ligeledes tro, håb og kærlighed.
- Eller måske noget helt andet....? "