Omsorg i balance

- En vej til autenticitet i arbejdet med omsorg, lidelse og død

Dette er overskriften på vores artikel i tidsskriftet "OMSORG nr.2/2021" - Download her (PDF).
Artiklen beskriver et forebyggende udviklingsprogram med træning i compassion og self-compassion på Hospice Djursland i Rønde. Et program som strækker sig over et år og som vi gennemførte i 2018/2019.

Baggrunden for at vi gik i gang med projektet var, at vi i ledelsen bemærkede, at nogle af vores medarbejdere gav udtryk for, at de oplevede en form for empatitræthed, mindre glæde ved deres arbejde og en mental tristhed – påvirket af al den lidelse, sorg og død, som de hver dag blev konfronteret med i deres arbejde på Hospice Djursland. Et par af medarbejderne fik orlov til at arbejde andre steder i hjemmeplejen, i Norge, på Grønland eller gennemføre et studie.

Det er kendt, at der er potentiel risiko for omsorgs- og empatitræthed og alle de afledte negative følgevirkninger heraf: Tab af trivsel, engagement og faglig stolthed er noget, som kan ramme medarbejdere der tæt på andre mennesker og deres lidelse.

Derfor besluttede vi i vores lokale arbejdsmiljøgruppe og MED- udvalg at undersøge, hvad der kunne hjælpe os med både at værne om vores værdier og den høje faglighed der er på Hospice Djursland i relation til patienterne og de pårørende og samtidig hjælpe os til at værne om den enkelte medarbejders selvomsorg og balance i deres daglige arbejde.

Vores overordnede mål var at modvirke omsorgs og empatitræthed, forebygge stress, risiko for nedslidning samt at understøtte trivsel, motivation og det kollegiale fællesskab og samarbejde.

I ledelsen havde vi stiftet bekendtskab med begreberne Compassion og self-compassion og i samarbejde med Coach, Facilitator og procesleder Bensaid Vincent, Ambassadør for Compassion og Wisdom, udformede vi et kapacitetsopbygningsprogram med overskriften "Omsorg i balance". Programmet blev vedtaget i såvel det lokale MED –udvalg som i bestyrelsen for Hospice Djursland.

Som I vil kunne læse i artiklen, blev programmet en succes, målt på såvel medarbejdernes og ledelsens subjektive oplevelse. De tre ledere på Hospice Djursland deltog også i programmet.
Da vi sluttet projektet indledte vi et samarbejde med Cand. cur og Ph.d i Sundhedsvidenskab Jannie Lisander Larsen med det formål gennemføre en kvalitativ evaluering af vores projekt.

»Man går klart ind som ét menneske og kommer ud som et andet – man møder en anden derinde, som ligner én, og som man tager ind og går videre sammen med«.

Således oplevede en af deltagerne effekten af projektet.

Da projektet sluttede, fortsatte de deltagende medarbejdere og ledelsen i hver sin gruppe, med at få supervision af Bensaid for fortsat at fastholde og forfine arbejdet med kvaliteter, som:
- selvindsigt og selverkendelse,
- rummelighed og tolerance over for svære følelser og tilstande
- større evne til nærvær og ro, empatisk lytning og indlevelse
- større grad af selvomsorg og dermed
- større venlighed og medfølelse
- større resiliens og balance – evne til at regenerere energi efter belastninger og dermed
- forebygge stress og risiko for udbrændthed,
- større generøsitet og dermed større bidrag til den sociale tillids kapital og
- øget forbundethed og samhørighed i det arbejdsmæssige fællesskab.

Vi ønskede en arbejdsplads – Hospice Djursland - med trivsel, vitalitet og arbejdsglæde – således at den enkelte medarbejder oplevede at bevare deres gejst og engagement i deres daglige arbejde.

Grundet de positive oplevelser vi har haft med programmet på Hospice Djursland, indledte vi igen et samarbejde med Bensaid Viccent, denne gang målrettede vi programmet mod det nyetablerede Børne- og ungehospice Strandbakkehuset.

I ledelsen ønskede vi allerede fra starten i den nye organisation at skabe en bærende kultur baseret på tydelige koordinater for omsorgsarbejdet på en måde der er bæredygtig og dermed i balance. Dette for at undgå den velkendt udfordring og risiko for omsorgs- og empatitræthed og alle de afledte negative følgevirkninger: Tab af trivsel, engagement og faglig stolthed.

Projektet forløber over lidt mere end to år, idet alle medarbejderne er involveret og gennemgår træningsprogrammet. Vi gennemfører løbende evalueringer i samarbejde med DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Vi vil løbende informere om disse resultater bl.a. på vores hjemmeside www.strandbakkehuset.dk - Vi tror det gør en forskel.

God læselyst!
Vi stiller os gerne til rådighed for spørgsmål og kommentarer.

Dorit Simonsen
Hospiceleder
Hospice Djursland & Børne-og Ungehospice Strandbakkehuset

Download hele artiklen her (PDF)