Hospicepræst

Hospicepræsten står til rådighed for alle patienter og pårørende. Der tilbydes samtaler af åndelig og eksistentiel karakter, hvor der bl.a. kan fokuseres på tanker om livets afslutning, relationer, angst, håb, tro og tvivl.

Såfremt du eller dine pårørende ønsker det, vil præsten holde andagt på stuen, forrette nadver eller forestå andre ritualer.

Hospicepræsten afholder musikandagter og gudstjenester, der finder sted i caféen. Disse annonceres et par dage i forvejen.

Hospicepræsten vil være behjælpelig med at kontakte din egen præst, hvis det ønskes. For patienter med andet religiøst tilhørsforhold står hospicepræsten ligeledes til rådighed, også hvad angår kontakt til andre trossamfund.

Dorit Wium-Andersen
Hospicepræst

dow@km.dk

DoritWium.Andersen@hospicedjursland.dk