Faglige publikationer fra Hospice Djursland

Hald, C. og Simonsen, D. (2017)
Lægen sagde, at jeg ikke var døende nok
Sygeplejersken. 4: 56-61.

  Download artiklen her (PDF)

Venborg, A. (2016)
S-tilgang i palliation - hvad, hvorfor og hvordan?
København: Books on Demand GmbH

Læs anmeldelse af bogen her - fra Dansk Sygepleje Råd

Læs uddrag fra bogen her

Download flyer om bogen her (PDF)

Venborg, A. (2016)
Patientcentreret tilgang, med afsæt i "De seks S'er"
I: Matthiesen, HN og Brøndum, L (red.) Den Palliative indsats
København: Munksgaard

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside

(kapitlet Patientcentreret tilgang, med afsæt i "De seks S'er starter på side 31)

Just, E, Kristensen, H D og Simonsen, D (2015)
Tværfaglighed i fokus på hospice
Sygeplejersken. 11: 70-80

Download artiklen her (PDF)

Venborg, A. (2014)
Måltidsstøtte ved livets afslutning
Sygeplejersken. 2: 62-73

Download artiklen her (PDF)

Venborg, A. (2013)

En særlig tilgang ved forestående død

Sygeplejersken. 2: 70-84

Download artiklen her (PDF)

Venborg, A. og Mühlbach, B. (2011)

Projekt Måltidsstøtte Hospice Djursland

Læs mere om projektet her

Download projektet her (PDF)

Venborg, A. (2011)

Sygepleje ved livets afslutning

I: Suhr, L og Winther, B (red.): Basisbog i sygepleje. Krop og velvære. 2. udgave
Munksgaard Danmark

Venborg, A. (2009)

At indfange det lys, som patienten ser

Fokus på kræft og sygepleje. 2: 14-22

Download artiklen her (PDF)

Venborg, A. (2008)

Sygeplejestuderende mangler erfaring med døende patienter

Sygeplejersken 6: 47-50

Download artiklen her (PDF)

Download den tilhørende rapport her (PDF)

Venborg, A. (2007)

Sygepleje ved livets afslutning

I: Suhr, L og Winther, B (red.): Basisbog i sygepleje. Krop og velvære
Munksgaard Danmark