Pårørende og gæster

Pårørende og gæster er meget velkomne på Hospice Djursland, og vores ønske er, at det også er den oplevelse, man får, når man kommer her.
Vi ønsker et godt samarbejde med alle dem, som kommer her, og man kan til enhver tid henvende sig ved behov for hjælp, vejledning eller støtte.

På hospice har vi ikke nogen fast døgnrytme og kun få rutiner, og som nærmeste pårørende er man velkommen til at være her alt det, man vil, naturligvis efter aftale med den pårørende, som er indlagt her.

Man er også velkommen til at benytte husets tilbud og faciliteter samt at deltage i de forskellige arrangementer og aktiviteter, der foregår her.

Blandt andet er der fælles morgensang på alle hverdage i køkken-alrummet kl. 9.30. Vi synger oftest fra Højskolesangbogen, men vi finder også sange fra andre steder efter ønske fra deltagerne.

Patienter har mulighed for at deltage liggende i deres seng, som bliver kørt ind til morgensangen. Musikterapeuten spiller klaver til morgensangen, når hun er her.

Øvrige arrangementer bliver annonceret via opslag eller invitationer på opslagstavlen på patientstuen.

Af sikkerhedshensyn er hoveddøren låst mellem kl. 16.30 - 6.30. I det tidsrum skal man benytte dørklokken på standeren til venstre for hoveddøren.

Børn og unge

På Hospice Djursland har vi fokus på børn og unge som pårørende. Her er er børn og unge velkomne.

Omkring hospice er der en skov med flere stier, som kan udforskes. Ved hovedindgangen er der anlagt en sandkasse og andre legeredskaber.

I husets midte er der indrettet et børneområde med Play Station, legesager og mulighed for at tegne eller skrive små hilsner.

Ved siden af dette er der indrettet et Ungdomsrum, som er møbleret med komfortable møbler og med mulighed for at spille Wii, lægge puslespil, se film, bruge computer, spille bob eller bare at være sig selv.

Der er knyttet en del frivillige til hospice, som står til rådighed evt. til at gå med på legepladsen, ture ud fra hospice, lektiehjælp, en strikkeopskrift eller bare sidde sammen med børn, som måske ønsker at tegne eller skrive hilsner.

Hvis et større barn ønsker at overnatte alene hos deres syge pårørende, skal der forinden laves en aftale med personalet. Hvis det drejer sig om mindre børn, skal en voksen, som barnet er tryg ved, være til stede.

Børnene er altid velkomne, hvis de ønsker at være med i plejen af deres syge pårørende; der skal måske rystes en pude, hentes vand eller holdes i hånd.

På hospice er der plads til uforpligtende samvær. Her er plads til leg og alvor.

Hvis du vil vide mere

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der enten lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet forældre eller søskende efter alvorlig sygdom.

Læs mere om børn, unge og sorg

Har du en mor eller far der er syg?

Det er der også mange andre børn, der har. Her på siden kan du høre andre børn som dig fortælle deres historie. Du kan også fortælle din historie eller høre mere om de følelser, man kan have, når en i familien er alvorligt syg.

siden har desuden information til forældre og sundhedsprofessionelle

NÅR MOR eller FAR BLIVER SYG.dk

'Forældrenes bog', som udgives af Kræftens Bekæmpelse, er et inspirationsmateriale til børneforældre, når mor eller far rammes af livstruende sygdom eller død.

Familier berørt af kræft, kan få bogen gratis ved at sende en mail til eland@cancer.dk

Kæledyr

Kæledyr må gerne komme på besøg, blot man på forhånd har aftalt det med den indlagte og med personalet.

Vi beder om, at hunde holdes i snor uden for stuen, og at de ikke luftes på arealet foran stuen eller foran de øvrige patienters terrasser.

Hvis en hund eller en kat skal være længere tid på stuen, skal man henvende sig til personalet og få udleveret et skilt til at sætte på døren, således at personalet og gæster er forberedte på det, inden de træder ind på stuen.

Kæledyret må kun opholde sig på stuen i dets egen kurv/tæppe og således ikke i møblerne. Vores erfaring siger os, at der uanset skal lægges et hundetæppe i sofaen af hensyn til rengøringen. Bed personalet om et ”hundetæppe”, hvis du ikke har fået udleveret et.

Kæledyret må ikke opholde sig i andre rum på hospice end stuen.

Vi påtager os ikke pasningen af kæledyret, og det må ikke være til gene for andre patienter og personale.