En stemme der aldrig forsvinder

-håndbog i at lave lydhistorier

Vi ved, at det er betydningsfuldt at fortælle om sit liv, og at der er nogen til at lytte.

Denne håndbog er blevet til som en del af et større projekt, der underbygger det udsagn.
Vi har i løbet af projektet samlet de praktiske erfaringer med at optage og redigere livshistorier.

Vi vil gerne give erfaringerne videre i håb om, at andre nemt kan tage fat på at lave livshistorier på lyd, det kan fx være andre hospicer, plejehjem, hospitaler, højskoler eller foreninger.

Læs eller download bogen nedenfor

Håndbogen er forsøgt gjort enkel med konkrete beskrivelser af, hvordan man kommer i gang, og hvordan man kan arbejde med livshistorier på lyd.

Med ønsket om at denne håndbog må blive til glæde og gavn.

Det som har betydning

- en ZMET-analyse blandt patienter og pårørende på Hospice Djursland

Albert Einstein har udtalt, at ”ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.”

I sygehusvæsenet er man vant til at blive målt på mange forskellige kvantitative parametre, men hvordan måler man kvalitet i den sidste del af livet?
Vi ønskede at ”tælle” noget af det, der har betydning for patienter og pårørende på hospice.

Til undersøgelsen valgte vi en såkaldt ZMET-analyse, hvor patienter og pårørende får udleveret et kamera og bliver bedt om at fotografere det, der har betydning for deres hverdag på hospice.
Fotografierne bliver efterfølgende fulgt op af et interview, hvor samtalen tager udgangspunkt i motiverne.

Fortællingerne og fotografierne er blevet samlet i en bog med titlen ”DET SOM HAR BETYDNING - en ZMET-analyse blandt patienter og pårørende på Hospice Djursland.” 

Læs bogen nedenfor

Vi ønskede at kaste lys over det, der giver livskvalitet, sådan at den sidste levetid opleves som leveværdig

– kan ZMET-analysen bruges til dette formål?

Læs mere om ZMET-metoden her.

Bogen koster 129,95 og kan købes i receptionen på Hospice Djursland eller gennem Arnold Busck boghandel

Historierne på væggen

- livsbilleder på Hospice Djursland

Bogen er et fantastisk vidnesbyrd om den uge i foråret 2012, hvor billedkunstner Maria Dubin omdannede Atriumgården til et atelier.

Læs bogen nedenfor

Bogen koster 100,- og kan købes i receptionen på Hospice Djursland

Kunsten på hospice

I forbindelse med Hospice Djurslands fem års fødselsdag fejrede vi også udgivelsen af bogen Kunsten på hospice.

Som titlen antyder, omhandler bogen kunsten på Hospice Djursland – kunsten får ordet, og der krydres med udtalelser fra bl.a. kunstnerne, patienter, personale, arkitekt Klavs Hyttel og professor dr. phil. Morten Kyndrup.

Læs bogen nedenfor

Bogen koster 129,95,- og kan købes i receptionen på Hospice Djursland