Indlæggelse

På Hospice Djursland arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret på at lindre de symptomer og andre udfordinger, man som patient måtte have på grund af sin sygdom.
Vi tilbyder den fælles indsats med respekt for patientens livsstil, normer og opfattelse af, hvad der giver livskvalitet for patienten og de pårørende.

At vi arbejder tværfagligt og er opsøgende betyder, at man kan møde sygeplejersker, læge, fysioterapeut, psykolog, musikterapeut, præst og kok under sin indlæggelse på Hospice Djursland.