S'erne - et tværfagligt redskab

S-tilgangen er integreret i det tværfaglige samarbejde, hvor den i det daglige fungerer som en arbejdsmodel og guide til vurdering af patientens tilstand og behov. 
 
Det tværfaglige samarbejde omkring S’erne er vist på poster ved EAPC-kongressen i 2015. 
 
Posteren og tilhørende handout kan downloades her: