Sygeplejersker

Sygeplejerskerne på Hospice Djursland har alle erfaring med sig fra mange forskellige specialer og områder. De varetager den daglige pleje, behandling og omsorg. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for sygeplejen samt et tæt samarbejde med patienten og de pårørende, således at den bedst mulige lindring kan opnås.

Patienten bliver tilknyttet et af de fire teams, som sygeplejerskerne er organiseret i. Det indebærer, at man i hverdagen er i kontakt med en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker, der i samarbejde har ansvar for at planlægge, udføre og løbende vurdere pleje og behandling.
 

Sygeplejersker i Team A

Sygeplejersker i Team B

Sygeplejersker i Team C

Sygeplejersker i Team D