Sygeplejersker

Sygeplejerskerne på Hospice Djursland har alle erfaring med sig fra mange forskellige specialer og områder. De varetager den daglige pleje, behandling og omsorg. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for sygeplejen samt et tæt samarbejde med patienten og de pårørende, således at den bedst mulige lindring kan opnås.

Patienten bliver tilknyttet et af de fire teams, som sygeplejerskerne er organiseret i. Det indebærer, at man i hverdagen er i kontakt med en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker, der i samarbejde har ansvar for at planlægge, udføre og løbende vurdere pleje og behandling.
 

Sygeplejersker i Team A

Aase Rasmussen

Birgit Kjeldahl

Birgitte Mogensen

Irene Kaysen

Marie Skov Madsen

Mette Gammelgaard

Mette Work Jespersen

.

.

Sygeplejersker i Team B

Birgitte Jensen

Birgitte Klausen
 

Birthe Moos

Bodil Diget

Gitte Hølchen
 

Maud Kramøft

Vibeke Lapiki

.

.

Sygeplejersker i Team C

Iben Lund

Mariann Grann

Marianne Rahbek

Regitze Laustsen

Rita Bødker

Stine Nielsen

Vibeke Edsen

.

.

Sygeplejersker i Team D

Bente Kjær

Bettina Bøttern

Lene Børglum

Lise Moll

Lotte Jensen

Stinne Grundahl