Aftale mellem frivillig og Hospice Djursland og Strandbakkehuset

Dato for seneste ændring i aftalen: marts 2022

 

OBS: Aftalen skal accepteres i bunden af denne side

Hospice Djursland og Strandbakkehuset er dags dato indgået aftale med undertegnede. 

 

Undertegnede er fra dags dato tilknyttet som frivillig og indforstået med, at følgende retningslinjer derfor skal følges:

  • Jeg skal rette mig efter personalets anvisninger.
  • Jeg har tavshedspligt over for alle udenforståekse med alle oplysninger, jeg har fået under mit frivillige arbejde på Hospice Djursland og i Strandbakkehuset. Det gælder alle oplysninger angående patienter, pårørende, ansatte samt frivillige. Tavshedspligtem gælder også efter at jeg er ophørt med min frivillige indsats. 
  • Jeg må ikke modtage gaver eller penge fra patienter eller pårørende.
  • Der indhedntes børneattest, fordi jeg som frivillig ved Strandbakkehuset er i kontakt med børn.

Som frivllig er jeg et tilbud til patienterne; jeg har ikke adgang til patientens stuer, medmindre det er aftalt med patienten eller en af personalet. 

 

Ved alvorlige hændelser i mit eget liv er jeg forpligtet til en samtale med koordinator og eventuelt til for en tid at ændre min funktion som frivillig.

 

Ved vanskligheder i det frivillige arbejde er der mulighed for en personlig samtale ved frivlligkoordinator, en sygeplejersker eller hospicelederen. 

Jeg accepterer aftalen