Sekretærer

Sekretærene hjælper hospicets ledelse med varetagelsen af de administrative opgaver, herunder patientadministration, bogholderi, personaleadministration mv. Desuden står sekretærerne for udarbejdelse og opdatering af informationsmateriale som foldere, nyhedsbreve, årsskrifter og hjemmeside.

Sekretærerne passer telefonen i dagtimerne mandag til fredag.