Pårørende og gæster

Pårørende og gæster er meget velkomne på Hospice Djursland, og vores ønske er, at det også er den oplevelse, man får, når man kommer her. Vi ønsker et godt samarbejde med alle dem, som kommer her, og man kan til enhver tid henvende sig ved behov for hjælp, vejledning eller støtte.

På hospice har vi ikke nogen fast døgnrytme og kun få rutiner, og som nærmeste pårørende er man velkommen til at være her alt det, man vil, naturligvis efter aftale med den pårørende, som er indlagt her.

Man er også velkommen til at benytte husets tilbud og faciliteter samt at deltage i de forskellige arrangementer og aktiviteter, der foregår her.

Blandt andet er der fælles morgensang på alle hverdage i køkken-alrummet kl. 9.30. Vi synger oftest fra Højskolesangbogen, men vi finder også sange fra andre steder efter ønske fra deltagerne. Patienter har mulighed for at deltage liggende i deres seng, som bliver kørt ind til morgensangen. Musikterapeuten spiller klaver til morgensangen, når hun er her. 

Øvrige arrangementer bliver annonceret via opslag eller invitationer på opslagstavlen på patientstuen.

Af sikkerhedshensyn er hoveddøren låst mellem kl. 16.30 - 6.30. I det tidsrum skal man benytte dørklokken på standeren til venstre for hoveddøren.