Behandling, lindring og pleje

For patienter med et spinkelt eller uden socialt netværk stilles særlige krav til den sociale og medmenneskelige støtte fra hospicets personale og frivillige.

Hospice Djursland varetager den fysiske, psykiske og sociale omsorg og pleje samt symptomlindring.

Patienterne vil almindeligvis have behov for behandling af en lang række fysiske symptomer og subjektive tilstande som for eksempel træthed, appetitløshed, smerter, kvalme og angst. Med udgangspunkt i patientens værdier, ønsker og behov, skal plejen og omsorgen integrere de psykiske, sociale og eksistentielle / åndelige dimensioner.

Med fokus på livskvalitet skal hospicet skabe rammer og etablere støttefunktioner for patienten i den sidste tid, og støtte i livs afslutningen. Hertil kommer støtte til de pårørende under patientens indlæggelse og i sorgen over tabet efter dødsfaldet.