Hospicefilosofien

I gode hænder - når livet er allersværest. . .

Ordet hospice betyder herberg, og er en gammel tradition, som dateres helt tilbage til korstogenes tid, hvor hospicer blev oprettet til at tage sig af de syge, de døende og de vejfarende. De syge blev indlagt på en plejeafdeling, imens de døende og de vejfarende delte lokaler. Baggrunden for denne opdeling var, at den dødende også blev opfattet som en rejsende, en rejsende på vej til Guds rige.
Den moderne hospicebevægelse har sit udgangspunkt i 1950'ernes London, hvor Dame Cicely Saunders oprettede det første moderne hospice, St. Christopher's Hospice. Det er herfra, at de danske hospicer har hentet inspiration.
 

Hospice er for alle med en livstruende og alvorlig sygdom, hvor døden er nært forestående. Ophold på hospice er gratis under loven om frit sygehusvalg.

Hospicefilosofien bygger på ideen om, at få den nødvendige hjælp til at kunne leve fuldt og helt til det sidste. Så hospice handler langt mere om liv end om død.
Hospice hjælper ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, pleje og omsorg, men også ved at undgå meningsløs behandling med avanceret teknologi, som kan opretholde livsfunktioner men ikke fastholde liv med mening.
 

Formålet er at lindre og at give den syge og de pårørende mulighed for at dele de svære tanker, der er forbundet med sygdommen og den forestående død.
På et hospice er der læger, sygeplejersker og andre med erfaring inden for lindrende indsats. Det professionelle og højt specialiserede går hånd i hånd med respekt for det enkelte menneskes særlige værdi og medmenneskelig omsorg, hvor de nære og små ting også tillægges stor betydning.

Livet har værdi og skal leves på en værdig måde.