Henvisningskriterier

Hospice er for mennesker med livstruende sygdom i den afsluttende del af livet.
For at blive indlagt på hospice skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Forventet kort levetid for den henviste,
  • Helbredende behandling er ophørt for den henviste,
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste,
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital,
  • Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Den specialiserede palliative indsats på hospice kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives til eget hjem, enten for en periode for derefter at blive genhenvist til hospice, eller indtil livets afslutning.