Faglige publikationer fra Hospice Djursland

Hald, C. og Simonsen, D. (2017)
Lægen sagde, at jeg ikke var døende nok
Sygeplejersken. 4: 56-61.

Just, E, Kristensen, H D og Simonsen, D (2015)
Tværfaglighed i fokus på hospice
Sygeplejersken. 11: 70-80.

Venborg, A. (2014)
Måltidsstøtte ved livets afslutning
Sygeplejersken. 2: 62-73.

Justesen K, Venborg A, Nielsen MK m.fl. (2013).
Klinisk retningslinje om interventioner,
der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.

DMCG-pal og center for Kliniske retningslinjer.
DASYS. Aalborg Universitet.

Læs den kliniske retningslinje her

Venborg, A. (2013)
En særlig tilgang ved forestående død
Sygeplejersken. 2: 70-84.

Venborg, A. (2011)
Sygepleje ved livets afslutning
I: Suhr, L og Winther, B (red.)
Basisbog i sygepleje. Krop og velvære. 2. udgave.
Munksgaard Danmark.

Venborg, A. (2009)
At indfange det lys, som patienten ser
Fokus på kræft og sygepleje. 2:14-22.

Venborg, A. (2008)
Sygeplejestuderende mangler erfaring med døende patienter
Sygeplejersken 6: 47-50.

Venborg, A. (2007)
Sygepleje ved livets afslutning
I: Suhr, L og Winther, B (red.)
Basisbog i sygepleje. Krop og velvære
Munksgaard Danmark.