Donationer

Bidrag til Hospice Djursland kan indbetales til vores konto i Djurslands Bank: 7320-1284426.

Donationer til Hospice Djursland er godkendt efter Ligningslovens §8a, hvorfor Hospice Djursland er frataget fra at betale boafgift af arv mv., og gavegiver kan fradrage det samlede ydede gavebeløb, der ikke overstiger kr. 17.200 (2022). Beløbet skal skatteangives af Hospice Djursland, hvorfor gavegiveren skal oplyse navn og cpr.nr. for private og CVR-nr. for foreninger og virksomheder, såfremt de ønsker at gøre brug af fradraget.

 

Hvad bruges donationerne til?

Som udgangspunkt anvendes donationerne til trivsel og glæde for patienter, pårørende, medarbejdere og de frivillige, men de kan også anvendes til gennemførsel af forskellige projekter, som fremmer den lindrende indsats på Hospice Djursland.

Såfremt man ønsker, at donationen skal bruges til et specielt formål og/eller at donationen skal fremgå af oversigten over støtte og gaver på Hospice Djurslands hjemmeside, bedes man meddele os dette.
 

Donation i forbindelse med bisættelse/begravelse

Hvis man som pårørende ønsker, at familie og venner betænker Hospice Djursland med et pengebeløb i stedet for blomster ved begravelse/bisættelse, bedes man kontakte os på tlf. 7841 3400 for at få udleveret et særligt kontonummer.

Denne konto benyttes udelukkende til dette brug.

Kontoen opgøres endeligt nogen tid efter begravelsen, hvorefter man kan modtage information om navne på gavegivere og beløb, hvis det ønskes.