Donationer

Bidrag til Hospice Djursland kan indbetales til vores konto i Djurslands Bank: 7320-1284426.
Donationer til Hospice Djursland er ikke omfattet af skattemæssige fradragsregler, mens donationer, som gives til Støtteforeningen er fradragsberettigede.

Hvis man ønsker at lave en donation til Støtteforeningen, bedes man henvende sig til Støtteforeningens kasserer

 

Hvad bruges donationerne til?

Som udgangspunkt anvendes donationerne til trivsel og glæde for patienter, pårørende, medarbejdere og de frivillige, men de kan også anvendes til gennemførsel af forskellige projekter, som fremmer den lindrende indsats på Hospice Djursland.

Såfremt man ønsker, at donationen skal bruges til et specielt formål og/eller at donationen skal fremgå af oversigten over støtte og gaver på Hospice Djurslands hjemmeside, bedes man meddele os dette.
 

Donation i forbindelse med bisættelse/begravelse

Hvis man som pårørende ønsker, at familie og venner betænker Hospice Djursland med et pengebeløb i stedet for blomster ved begravelse/bisættelse, bedes man kontakte os på tlf. 7841 3400 for at få udleveret et særligt kontonummer.

Denne konto benyttes udelukkende til dette brug.

Kontoen opgøres endeligt nogen tid efter begravelsen, hvorefter man vil modtage information om navne på gavegivere og beløb.