Navigator-projekt

Hosice Djursland indfører "navigatorer"

Hvorfor?
Vi ved af erfaring, at overgangen fra hospice til eget hjem/plejebolig kan være svær. Derfor vil Hospice Djursland fremover tilbyde en frivillig Navigator, som hjælper og støtter patienten i overgangen.

 

Hvem?
Navigatoren er en frivillig person, som udvælges og uddannes af Hospice Djursland. Navigatoren modtager to dages uddannelse inden opstart og inviteres efterfølgende til sparringsmøder med andre navigatorer samt får tilbud om supplerende undervisning.

 

Hvad?
Patient og navigator aftaler selv, hvad der er brug for hjælp til. Det kan eksempelvis være:

  • samtale om tanker, bekymringer og glæder
  • gåture
  • følgeskab til lægebesøg o.a.
  • hjælp til praktiske opgaver såsom indkøb
  • hjælp og støtte til pårørende evt. ved at skabe et frirum for dem
  • Være behjælpelig med at kontakte offentlige/private myndigheder i forhold til hjælpemidler, skifteret, bank, økonomi mm.

Hjælpen ydes i ca. 3 måneder og med ca. 3 timer pr. uge.

 

Hvordan?
Inden udskrivelsen holder vi et match-møde, hvor patient og pårørende møder deres navigator og aftaler det videre forløb samt forventningsafstemmer. Forløbene koordineres af frivilligkoordinator på Hospice Djursland Charlotte Heide.

 

Hvor mange?
Vi har i foråret startet en gruppe af 8 navigatorer op i 2023. Sidste år blev der udskrevet 30 patienter fra Hospice Djursland.