Hospice Djurslands arkitektur

Beskrivelse af bygningen

Selve bygningen er formet som en cirkelbue, der udnytter grundens enestående beliggenhed tæt ved Følle Bund. Overordnet er der lagt vægt på, at hospicet kan fremtræde hjemligt og ikke som et hospital eller andre institutioner. Alle patientstuer og opholdsarealer har udgang til terrasser og udsigt mod syd over Følle Bund.

Bygningen er lys og åben med gårdhaver og mange opholdsmuligheder med afvekslende dagslysindfald, som skaber en tæt samhørighed med vejrlig og årstider. I direkte forbindelse med bygningen er der anlagt sansehave med stisystem, der er præpareret, så kørestole og patientsenge kan komme rundt i haven.

Hospicebygningen, som har et bygningsareal på ca. 2750 m2, indeholder mange muligheder og funktioner. Patientstuerne og opholdsarealerne, der er kernen i hospicet, giver fine muligheder for både privatliv og fællesskab, og for at familie og pårørende kan være til stede.
Blandt opholdsrummene kan nævnes køkken/alrum, musikstue, bibliotek og reflektionsrum. Huset rummer selvsagt også plads til pleje, palliativ behandling, køkken, administration, gæsteværelser osv.

Hospice Djursland er åbent mod omverdenen, og der er plads til, at de mange frivillige kan være en del af hospicets hverdag, ligesom der er plads til afholdelse af møder, foredrag og andre arrangementer.
Åbenheden kommer også til udtryk på den måde, at de fysiske rammer er udformet således, at tværorganisatorisk samarbejde og vidensdeling kan foregå ubesværet. Hospice Djursland lever i en moderne og meget smuk og funktionel bygning, som skaber rammen omkring den vigtige hospiceopgave.

 

Det Gode Hospice

Hospice Djursland er det første projekt, som tager afsæt i programmet for Det Gode Hospice i Danmark, og er dermed et helt særligt projekt.
Programmet for Det Gode Hospice i Danmark er et modelprogram, der er udviklet på initiativ af Realdania i et samarbejde med Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og forskellige palliative organisationer.

Hospice Djursland betragtes således af Realdania som et demonstrationsprojekt. Et projekt, der på den gode måde kan inspirere andre kommende hospiceprojekter ved at vise, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med de gode intentioner, som hospicefilosofien bygger på.
 

Arkitektur & Lindring

PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation sætter med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats. Arkitekturen og hospicefilosofien kan i samarbejde bidrage til lindring og livskvalitet for patienter og pårørende. PAVI indsamler, udvikler og formidler viden om arkitektur og palliation og rådgiver om, hvordan viden omsættes til praksis.

Læs mere om arkitektur og lindring på PAVIs hjemmeside.