Hospice Djurslands Årsskrift 2015

"Morgensang kl. 9.30 er en daglig begivenhed på Hospice Djursland. Her mødes de medarbejdere, der har mulighed for det, samt de patienter og pårørende, der har lyst og magter det. Sammen synger vi dagen i møde. At finde de sange, som har betydning for os hver især, og synge dem sammen med andre, er ofte en rørende oplevelse, som sætter sine spor for resten af dagen...

...Hver eneste dag er vi som professionelle vidner til både stor sorg og stor kærlighed. Vi bliver inviteret ind i andre menneskers liv på et tidspunkt, som på alle måder er følsomt og betydningsfuldt. Vi ser familier tage afsked med hinanden, og vi oplever mennesker ”gå døden i møde” - nogen med modstand andre med fred. Vi bliver en del af dette menneskelige drama, om end det kun er som beskuere.

Vi håber med dette Årsskrift at give et mangfoldigt billede af de spor, andre har sat i os, og vi har sat i andre gennem vores virke i 2015. Vi ønsker at give indsigt i de tanker og oplevelser, der er i vores hverdag, og i, hvad der sker inden for den specialiserede lindrende indsats på Hospice Djursland."
                                                                        - uddrag fra Årsskriftet

 

Det gennemgående grafiske ikon dette år er et forstenet søpindsvin – et spor fra Jordens historie.

Fotograf Ann Malmgren har leveret fotos til indholdet i skriftet. Vores ønske er, at billedsiden fremstår som en sammenhængende fortælling, der understøtter budskab og stemning i de enkelte indlæg og i skriftet som helhed.

Rigtig god læselyst.

 

Læs Årsskrift 2015 nedenfor