Hospice Djurslands værdigrundlag

Værdigrundlaget er fundamentet for den specialiserede, tværfaglige og lindrende indsats, der tilbydes både patienter og pårørende på Hospice Djursland.

På Hospice Djursland arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret på at lindre de symptomer og andre udfordringer, man som patient kan have på grund af livstruende sygdom. Vi tilbyder en fælles indsats med respekt for patientens livsstil, normer og opfattelse af, hvad der giver livskvalitet for både den enkelte patient og de pårørende.

Formålet er at skabe rammer og støttefunktioner, så patienten og de pårørende oplever at blive set som det menneske, man er, med egne værdier og valg, og at man oplever livet som leveværdigt på trods af svære vilkår.

I vores arbejde møder vi den enkelte med en særlig tilgang, som hedder S-tilgangen - læs mere om S-tilgangen her.

Vi arbejder ud fra vores grundlæggende værdier, der alle knytter sig til hospicefilosofien:

Faglighed – opmærksomhed – rummelighed

 Vores mål er, at disse værdier er synlige i patientens og de pårørendes hverdag i mødet med de forskellige faggrupper og den tværfaglige specialistindsats, der tilbydes på Hospice Djursland.

Vores mål er også, at den enkelte medarbejder oplever, at værdierne er styrende for de mål, som organisationen styrer mod, således at Hospice Djursland er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere med mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig inden for den specialiserede palliative indsats.

Hospice Djursland, september 2019