Hospice Djurslands værdier

Tre værdier er som udgangspunkt styrende for både ledelsens og medarbejdernes funktion på Hospice Djursland:

Faglighed – opmærksomhed – rummelighed
 
Vores mål er, at disse værdier er synlige i både patienternes og de pårørendes hverdag, samt i de frivilliges og medarbejdernes hverdag. At disse værdier til enhver tid er styrende for de beslutninger, der hver dag foretages.
 


Varetagelsen af den tværfaglige behandling, lindring og pleje tager udgangspunkt i følgende værdigrundlag:

Patienten betragtes som et menneske med egne værdier og evne til at træffe beslutninger for sig og sine.
Patientens autonomi og selvbestemmelse respekteres fuldt ud.
Individuel livskvalitet i det resterende liv prioriteres højt.

 
Diagnostik og behandling omfatter alene elementer og tiltag, som betyder noget for patientens velbefindende og som er meningsfyldt på det givne tidspunkt.
 
Patientens behov er af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter, og alle disse komponenter må tilgodeses for at opnå et godt plejeforløb.
 
Patienten er en del af en familie, et netværk, som må have vilkår der fremmer det bedst mulige samvær og støtte gennem sygdomsforløbet, ved dødsfaldet og i sorgperioden.

Vi imødekommer værdigrundlaget igennem S-tilgangen - læs mere her