Litteratur om S-tilgangen

Venborg, A. (2013).*
En særlig tilgang ved forestående død.
Sygeplejersken. 2: 70-84.
Venborg, A. (2009).
At indfange det lys, som patienten ser.
Fokus på kræft og sygepleje. 2:14-22.
S’erne er desuden beskrevet i lærebog for sygeplejestuderende:
 
Venborg, A. (2007, 2011, 2014).
Sygepleje ved livets afslutning.
I: Suhr, L og Winther, B (red.)
Basisbog i sygepleje. Krop og velvære.1. og  2. udgave med 3. oplag 2014.
Munksgaard Danmark.

Studerende?

- kontakt udviklingssygeplejerske Charlotte Hald, hvis du vil vide mere