Årsrapport

Årsrapport for de frivilliges aktiviteter i 2015

Formålet med dette årsskrift er at give et indblik i den mangfoldighed af aktiviteter, som de frivillige bidrager med. Der er imidlertid aktiviteter, som ikke er dokumenteret i rapporten - ikke fordi de er uinteressante, men fordi mangfoldigheden og virkelysten er så stor, at frivilligkoordinatoren ikke ser det hele. Og det er jo det særligt skønne ved vores frivillige - de ser et behov, og så løser de det selv.