Retningslinjer

Gennemførelsen af Projekt Måltidsstøtte har udmøntet sig i forskellige praksistiltag, der skal understøtte, at patienter får en positiv måltidsoplevelse.
 
Tiltag udledt af projektet fremgår af en retningslinje for måltidsstøtte, samt et særligt sted at dokumentere i den elektroniske patientjournal om måltidsstøtte for den enkelte patient. 
Et tiltag skabt gennem Projekt Måltidsstøtte er integreringen af et særligt screeningsværktøj til vurdering af mundforhold: ROAG-pal.
 
Hospice Djursland har en retningslinje for mundpleje, som bl.a. beskriver, hvordan ROAG-pal bruges. 
 
ROAG-pal blev præsenteret på poster ved EAPC-kongressen i 2015.
 
Poster og ledsagende handout kan downloades her: