Publikationer af Annegrete Venborg

Venborg, A. (2016).
S-tilgang i palliation - hvad, hvorfor og hvordan?
​København: Books on Demand GmbH

Så er bogen i handelen! 

Bogen kan bestilles overalt på det danske bogmarked - herunder relevante online-shops. Ved køb / bestilling hos boghandleren spares portoen. Vejledende pris er 289 kr. plus porto.

Som brugsbog belyser den betydningen af at fokusere på dimensionerne symptomlindring, selvbillede, selvbestemmelse, sociale relationer, sammenhæng og strategier i den palliative indsats.

Bogen af Annegrete Venborg er funderet i årelang erfaring med S-tilgangen og er tænkt som inspiration til at integrere de seks S'er i praksis. For uanset hvilken del af sundhedsvæsenet, mennesker med udsigt til snarlig død har kontakt til, så bidrager et fagligt afsæt i S-tilgangen positivt til deres livskvalitet.

Annegrete Venborg kan tilbyde temadage ’ud af huset’. Aftaler kan laves ud fra behov, med varighed mellem 3 og 7 timer.

Henvendelse kan ske til Annegrete Venborg: annegretevenborg@teliamail.dk

Venborg, A. (2014)
Måltidsstøtte ved livets afslutning
Sygeplejersken. 2: 62-73.

Justesen K, Venborg A, Nielsen MK m.fl. (2013).
Klinisk retningslinje om interventioner,
der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.

DMCG-pal og center for Kliniske retningslinjer.
DASYS. Aalborg Universitet.

Læs den kliniske retningslinje her

Venborg, A. (2013)
En særlig tilgang ved forestående død
Sygeplejersken. 2: 70-84.

Venborg, A. (2007, 2011, 2014)
Sygepleje ved livets afslutning
I: Suhr, L og Winther, B (red.)
Basisbog i sygepleje. Krop og velvære. 1. og 2. udgave med 3. oplag 2014.
Munksgaard Danmark.

Venborg, A. (2009)
At indfange det lys, som patienten ser
Fokus på kræft og sygepleje. 2:14-22.

Venborg, A. (2008)
Sygeplejestuderende mangler erfaring med døende patienter
Sygeplejersken 6: 47-50.

Venborg, A. (2007)
Sygepleje ved livets afslutning
I: Suhr, L og Winther, B (red.)
Basisbog i sygepleje. Krop og velvære
Munksgaard Danmark.

Venborg, A. (2002).
En undersøgelse af sygeplejerskers oplevelse af håbs betydning for alvorligt syge og døende i sygehuspraksis.
Specialeafhandling.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Institut for Sygeplejevidenskab.
Aarhus Universitet.

Venborg, A. og Forman, B. (2000a).
Dialog med døende om væskeinfusion.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23: 25-31.

Venborg, A. og Forman, B. (2000b).
Effekt af væskeinfusion til døende.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23: 18-24.

Venborg, A. og Forman, B. (2000c).
Intravenøs væskeinfusion til døende.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23:8-9.

Venborg, A. og Forman, B. (2000d).
Misforstået omsorg.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23: 32-40.

Venborg, A. og Forman, B. (2000e).
Patientens rettigheder.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23: 41-45.

Venborg, A. og Forman, B. (2000f).
Somatisk betingede overvejelser.
Temanummer: Væskeinfusion til døende.
Sygeplejersken. 23: 10-17.

Venborg, A. (1999).
Kvalitetsudvikling af omsorg for døende.
Klinisk Sygepleje. 2:130-137.