Mindehøjtidelighed

Tre gange om året inviterer vi efterlevende til en mindehøjtidelighed på Hospice Djursland.

Her er der mulighed for at hilse på hinanden over en kop kaffe/te og for at gense huset.

Hospiceleder Dorit Simonsen byder velkommen, og der vil være et oplæg om det at miste og den sorg, der følger med. Vi synger et par sange sammen og der tændes lys, mens navnene på dem, vi mindes, bliver læst op.