Den lindrende indsats

- S-tilgangen


På Hospice Djursland arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret på at lindre de symptomer og andre udfordinger, man som patient måtte have på grund af sin sygdom. Vi tilbyder den fælles indsats med respekt for patientens livsstil, normer og opfattelse af, hvad der giver livskvalitet for patienten og de pårørende.

At vi arbejder tværfagligt og er opsøgende betyder, at man kan møde sygeplejersker, læge, fysioterapeut, psykolog, musikterapeut, præst og kok under sin indlæggelse på Hospice Djursland.

Formålet med den lindrende indsats er at skabe nogle rammer og etablere nogle støttefunktioner, således at patienten og de pårørende oplever at blive set som det menneske, man er, med egne tanker og valg, og at man oplever livet som leveværdigt på trods af svære vilkår.

Metoden, vi anvender på Hospice Djursland, hedder S-tilgangen, det vil sige, at vi tager afsæt i patientens subjektive opfattelse og oplevelse af kvalitet i livet og synliggør dette gennem patientens samlede S-status:

• Symptomlindring
• Selvbillede
• Selvbestemmelse
• Sociale relationer
• Sammenhæng / mening
• Strategier / Samtykke

Hos mennesker, der står foran livets afslutning, har det betydning for livskvalitet at opretholde eller styrke ét til flere af de seks dimensioner. 

S-tilgangen er på Hospice Djursland blevet en integreret del af daglig praksis i alle faglige sammenhænge omkring den enkelte patient.
Skulle det lykkes at patienten kommer i en stabil og symptomfri fase, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale. 

Mere info