Læger

Den medicinske symptombehandling varetages af en overlæge ansat i Enhed for lindrende behandling på Regionshospitalet Randers og tilknyttet Hospice Djursland.
Lægens opgave er at varetage undersøgelse, diagnostik, behandling og evaluering af behandlingen. Lægen deltager i den tværfaglige indsats over for patient og familie med samtaler og rådgivning.
Der er lægebesøg hos den enkelte patient efter behov og ønske. Lægen vil være at træffe flere gange om ugen med varierende mødetider. Uden for normal arbejdstid varetages lægedækningen af en vagtlægeordning med speciallæger i palliation.