Kæledyr

Kæledyr må gerne komme på besøg, blot man på forhånd har aftalt det med den indlagte og med personalet.

Vi beder om, at hunde holdes i snor uden for stuen, og at de ikke luftes på arealet foran stuen eller foran de øvrige patienters terrasser.

Hvis en hund eller en kat skal være længere tid på stuen, skal man henvende sig til personalet og få udleveret et skilt til at sætte på døren, således at personalet og gæster er forberedte på det, inden de træder ind på stuen.

Kæledyret må kun opholde sig på stuen i dets egen kurv/tæppe og således ikke i møblerne. Vores erfaring siger os, at der uanset skal lægges et hundetæppe i sofaen af hensyn til rengøringen. Bed personalet om et ”hundetæppe”, hvis du ikke har fået udleveret et.

Kæledyret må ikke opholde sig i andre rum på hospice end stuen.

Vi påtager os ikke pasningen af kæledyret, og det må ikke være til gene for andre patienter og personale.