Ledelse

Hospice Djurslands ledelse består af en leder og en souschef. En af de meget vigtige opgaver ledelsen har er hele tiden at sikre, at der er sammenhæng mellem de mål, der er for organisationen Hospice Djursland og de mål, den enkelte medarbejder har for deres funktion. 
Opleves der en sammenhæng, giver det rum for, at den enkelte medarbejder oplever det meningsgivende at beskæftige sig med det de gør og at der hver dag er arbejdsglæde. 
Arbejdsliv er nemlig også levet liv.

Dorit Simonsen

Hospiceleder
Direkte Tlf: 7841 3403
Dorit.Simonsen@hospicedjursland.dk

"For mennesker med livstruende sygdom i den afsluttende del af livet med behov for omsorg og lindrende behandling..."