Information

Hospice Djurslands informationsmappe

På patientstuen finder man en mappe med praktiske informationer, der er relevante for patienter og pårørende under indlæggelsen på Hospice Djursland.

Nyttige links

- om udvalgte hjemmesider og pjecer, der kan være relevante for pårørende til en patient på hospice.

Sundhed.dk

Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed, sygdom og patientrettigheder samt opslagsløsninger og personlige tjenester målrettet borgere.Informationer og opslagsløsninger er samlet under fanen Borger.

Sundhed.dk

Sorgvejviser

Er du efterladt, og har du brug for hjælp og støtte i din sorg? Her finder du en vejviser over gratis sorggrupper i hele landet, for efterladte efter dødsfald.

Sorgvejviser

Børn, unge og sorg

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der
enten lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet forældre eller søskende efter alvorlig sygdom.

Der er rådgivninger i København, Aarhus og Odense, og tilbud om forskellige former for støtte rettet mod opdelte aldersgrupper af børn og unge.

Børn, unge og sorg

Kræftens Bekæmpelse

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan man som patient og pårørende læse og bestille pjecer og informationsmateriale om kræft samt om livet med kræft.

Kræftens Bekæmpelse

Cancerforum

Cancerforum er Kræftens Bekæmpelses online mødested, hvor du som kræftpatient eller pårørende kan møde andre i samme situation.

Cancerforum

Ung kræft

Støtter, oplyser og inspirerer unge med og efter kræft 15-39 år. Der er grupper over hele landet, også i nærheden af dig!

Der er også vejledning for pårørende til en ung med kræft.

Ung kræft

Studenterrådgivningen

På de lange videregående uddannelser og university colleges / professionshøjskoler tilbyder Studenterrådgivningen rådgivning til studerende, der er udsat for tab og sorg.

Studenterrådgivningen

Håndbog for enker

Håndbogen henvender sig til den store gruppe af befolkningen, som er gift eller bor i fast parforhold uden ægteskab. I ethvert par vil den ene opleve at blive alene tilbage, når den første dør. Opslagsværket er for dig, der vil have et overblik over de økonomiske konsekvenser af at miste sin partner. Du finder information om bl.a. arveregler, testamente og Skifteret illustreret ved eksempelfamilier.

Vi gør opmærksom på, at Hospice Djursland ikke har et samarbejde med det konkrete advokatfirma.

Håndbog for enker

Ældresagen

Venskab kender ingen alder – få en besøgsven (pjecen kan bestilles på hjemmesiden)

Gratis service i forbindelse med at oprette testamente.

"DET SKER" indeholder en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige arrangerer. "DET SKER" indeholder også fotos og artikler. Alle medlemmer af Ældre Sagen har mulighed for at deltage i alle arrangementer. Ældre Sagen "DET SKER" udkommer i 16 forskellige udgaver, som dækker hele landet. (bladet findes både på papir og elektronisk på Ældresagens hjemmeside).

1000 interesser: Dyrk dine interesser - sammen med andre (forum på nettet)

Og meget andet!

Ældresagen

Min sidste vilje

Min sidste vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have i forbindelse med din begravelse/bisættelse.

Min sidste vilje

Hjernetumorforeningen

Henvender sig til patienter med hjernetumorer og deres pårørende.

Der er meget information samt råd at hente på hjemmesiden til patienter, pårørende og til berørte familier med børn.

Foreningen står bag netværksmøder for efterlevende.

Hjernetumorforeningen

Danmarks Lungeforening

Eksempler på pjecetitler:

KOL-bogen
Iltbehandling i dagligdagen
Snak om KOL-kort – (”Snak om KOL” er et dialogforum på nettet)
Rapport om palliativ indsats til KOL-patienter
Rådgivningskort – telefonnr. på rådgivningen

Bestil, læs eller print pjecerne fra hjemmesiden.
 

Danmarks Lungeforening

Nyreforeningen

Foreningens pjecer kan læses og bestilles på hjemmesiden.

Nyreforeningen

Parkinsonforeningen

Foreningens pjecer kan læses og bestilles på hjemmesiden.

Parkinsonforeningen

Hjerteforeningen

Eksempler på pjecetitler:

Er din far eller mor hjertesyg?
Psykiske reaktioner på hjertekarsygdomme
Psykologisk førstehjælp gratis
Hjerteforeningens rådgivningscentre
Sex og samliv
Stress

Pjecerne er gratis og kan bestilles på hjemmeside.

Hjerteforeningen