Info-mappe

På patientstuen finder man en mappe med praktiske informationer, der er relevante for patienter og pårørende under indlæggelsen på Hospice Djursland.