Hospice Djurslands bestyrelse

Bestyrelsen forestår sammen med hospicelederen ledelsen af Hospice Djursland og skal sørge for en forsvarlig organisation af hospicets aktiviteter, og ligeledes for at hospicet ledes i overensstemmelse med vedtægterne og driftsaftalen med Region Midtjylland.

Bestyrelsen gruppefoto

Hospice Djurslands bestyrelse fotograferet juni 2017.

Fra venstre ses: Jørgen Keinicke, Hans Nygaard, Susanne Hogrefe, Erik Salomonsen, Hjørdis Lykke Sørensen, Karin Valbæk, Roar Maagaard. - Repræsentant for Region Midtjylland,Jørgen Winther, som også er den del af bestyrelsen er desværre fraværende på gruppefotoet.
 

Susanne Hogrefe

Susanne Hogrefe

Formand

Lyngsbækvej 34
8400 Ebeltoft
Telefon: 2330 3735
shogrefe@email.dk

Udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
Forhenværende formand for Støtteforeningen Hospice Djursland. Sygeplejerske.

Karin Valbæk

Karin Valbæk

Næstformand

Frejasvej 12
8881 Thorsø
Telefon: 2146 9808
karin@valbaek.com

Udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
Tidligere chefsygeplejerske Regionshospitalet Randers/Grenå.

Erik Salomonsen

Erik Salomonsen

Rågevej 3
8410 Rønde
Telefon: 2244 6530
ingerik@os.dk

Udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
Selvstændig erhvervsdrivende, ingeniør. Formand for Støtteforeningen Hospice Djursland med ca. 3000 medlemmer.

Roar Maagaard

Roar Maagaard

Ryvangs Alle 3
8240 Risskov
Telefon: 2333 3929
roarmaag@post7.tele.dk

Udpeget af Praktiserende Lægers Organisation.
Praktiserende læge.

Jørgen Winther

Jørgen Winther

Udpeget af Regionsrådet.
Medlem af regionsrådet, formand for det rådgivende udvalg på hospitalsområdet.

Hans Nygaard

Hans Nygaard

 

 

 

Østergårdsparken 14
8410 Rønde
tlf: 20102448
nygaard@clin.au.dk

Udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
Ingeniør, Professor, Dr.med.

 

Jørgen Keinicke

Jørgen Keinicke

Stabelhøjen 4
8400 Ebeltoft
tlf: 23952079
jk@keinicke.com

Udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
CEO, Executive MBA Business Psychology

Hjørdis Lykke Sørensen

Hjørdis Lykke Sørensen

Medarbejderrepræsentant 
hjoerdis.soerensen@hospicedjursland.dk  

Udpeget af medarbejderne på Hospice Djursland.
Sygeplejerske.

Bestyrelsen for de to selvejende institutioner (Den Selvejende Institution Hospice Djursland 
og Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland) udpeges efter vedtægterne.

Bortset fra medarbejderrepræsentanten har bestyrelserne sammenfaldende personsammensætning.

Nedenfor kan du læse vedtægterne for de to institutioner.
Vedtægterne er revideret og gældende fra den 8.november 2011: